Torben rosenkrantz-theil

CEO, Brdr. Hartmann

På grund af massive vækstmuligheder i Indiens emballageindustri besluttede vi - Brdr. Hartmann - at foretage et strategisk opkøb af det indiske firma Mohan Fibre i 2020.

Under integrationsprocessen af virksomhederne så vi behovet for at opbygge en mere robust praktisk viden om 'indisk forretningskultur', og derfor inviterede vi Kunal til at holde en workshop for vores øverste ledelse. Selvom Indiens enorme størrelse og forskellige kulturer gør det vanskeligt at generalisere om en enkelt indisk kultur, gav Kunal os en øjenåbnende kulturel ramme, nogle praktiske værktøjer og nogle meget praktiske 'dos & donts'. Derudover besvarede han spørgsmål og delte nyttige og humoristiske anekdoter fra sin store interkulturelle erfaring fra Danmark og Indien.

Efter den første frugtbare workshop inviterede jeg Kunal igen til to yderligere workshops for vores afdelinger med mange berøringspunkter med vores nye indiske enhed (vores tekniske ingeniører og vores finans- og IT-teams).

Deltagerne værdsatte i høj grad workshopsene, og jeg føler nu, at vi organisationelt og individuelt er bedre rustet til samarbejde med vores nye indiske kolleger og dermed til at sikre langsigtet succes på det indiske marked.

Har du spørgsmål? Kontakt os